Pensioenopbouw

De zelfstandige krijgt extra fiscale mogelijkheden om zijn pensioen te verbeteren. Dit kan zowel via de polis VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) als via een polis IPT (individuele pensioentoezegging) voor de zelfstandige met een vennootschap.