BA + RB

 

Als vrije beroeper heeft u een aantal aansprakelijkheden zoals bepaald door het burgerlijk wetboek. Wij onderscheiden de volgende aansprakelijkheidsdekkingen:

de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating: hierbij wordt de extra-contractuele aansprakelijkheid van de onderneming gedekt ;

de beroepsaansprakelijkheid: hierbij wordt de aansprakelijkheid ten gevolge van het uitoefenen van het beroep gedekt. Denk aan vergissingen, behandelingsfouten, gebrek aan voorzorg e.d. Voornamelijk van toepassing op intellectuele beroepen zoals advocaten , dokters , accountants, softwareontwikkelaars enzovoort.

Standaard wordt de waarborg rechtsbijstand mee opgenomen in deze polis.