VAPZ

Het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is het fiscaal meest aantrekkelijke product voor een zelfstandige om zijn pensioen mee op te bouwen. De premie is aftrekbaar in de personenbelasting tegen de hoogste schijf.

Naast het klassieke VAPZ bestaat er ook een Sociaal VAPZ dat men kan onderschrijven. Er kan tot 15% meer premie worden gestort maar 10% hiervan gaat naar een sociaal pensioenplan.  Dit SocVAPZ is een verplichting voor medische beroepers die hun RIZIV toelage wensen te gebruiken voor pensioenopbouw.

Voor de onderschrijving maakt het niet uit of men werkt via een éénmanszaak of een vennootschap.