Uitvaartverzekering

Coffin-96

Een eenvoudige begrafenis kost tegenwoordig veel geld. De kosten voor een uitvaart lopen al gauw op tot 5000 Euro of meer. Via een uitvaartverzekering is het mogelijk uw familie deze financiële last te besparen. Daarnaast wordt er eveneens hulp verleend om de administratieve zijde correct af te handelen.

modaliteiten:

  1. kies zelf het verzekerd kapitaal (1.500Eur – 10.000Eur)
  2. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis mee gedekt
  3. u kiest zelf tot welke leeftijd u betaalt (max 80 jaar, daarna bent u levenslang verzekerd)
  4. winstdeelname als surplus op verzekerd kapitaal
  5. is er een restbedrag dan wordt dit uitgekeerd aan de begunstigden.
  6. persoonlijke en administratieve bijstand voor, tijdens en na de begrafenis