Pensioensparen

 

Voor de zelfstandige en werknemer is het verschil tussen beroepsinkomen en pensioen erg groot.Loontrekkenden vallen terug op gemiddeld de helft van hun inkomen. Zelfstandigen moeten het stellen met nauwelijks een kwart! Je wordt meer en meer verplicht om zelf je eigen pensioen op te bouwen.

Een polis pensioensparen is een eerste stap om op een fiscaal aantrekkelijke manier dit inkomensverlies trachten op te vangen.

Vraag nu je offerte aan en geniet van sterk verlaagde instapkosten.