Pensioen

De zelfstandige krijgt extra fiscale mogelijkheden om zijn pensioen te verbeteren. Dit kan zowel via de polis VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) als via een polis IPT (individuele pensioentoezegging) voor de zelfstandige met een vennootschap.

De grotere ondernemingen kunnen opteren voor een groepsverzekering waarin zij zichzelf zowel als de werknemers kunnen voorzien van een aanvullend pensioen.

De werknemers die een groepsverzekering genieten via het werk en zich hierover vragen stellen kunnen terecht op de volgende site: >>> Vragen over groepsverzekering?