Ba-uitbating

Als ondernemer heeft u een aantal aansprakelijkheden zoals bepaald door het burgerlijk wetboek. Wij onderscheiden de volgende aansprakelijkheidsdekkingen:

de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating: hierbij wordt de extra-contractuele aansprakelijkheid van de onderneming gedekt ;

onderstaande waarborgen worden vaak apart gedefinieerd in het contract maar zijn zeker niet onbelangrijk.

– Ba na levering: Na het uitgevoerde werk of na de levering van een product kan vanwege een cliënt of een derde een schade-eis ontstaan.

– Toevertrouwd goed: betreft de beschadiging van de goederen waaraan de ondernemer werken uitvoert

Productaansprakelijkheid: het geleverde product is gebrekkig en veroorzaakt schade. Een must voor elke producent aangezien de procedure voor eventuele schadeleiders zeer eenvoudig is door de lichte bewijslast.

de beroepsaansprakelijkheid: hierbij wordt de aansprakelijkheid ten gevolge van het uitoefenen van het beroep gedekt, voornamelijk van toepassingen bij vrije beroepen zoals advocaten , dokters , accountants, softwareontwikkelaars enzovoort.