Arbeidsongevallen

Dit is een verplichte verzekering voor alle werkgevers. Ze dekt de lichamelijke gevolgen van een ongeval op het werk en op de weg van en naar het werk. Deze verzekering betaalt de medische kosten, het overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke werkongeschiktheid van de werknemer tot aan het wettelijk plafond.

Het loonexcedent boven het loonplafond kan bijkomend gedekt worden.