Arbeidsongeschiktheid

 

Deze verzekering dekt het inkomensverlies dat u lijdt ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval.Dit kan zowel over een geheel of gedeeltelijk inkomensverlies gaan. In een contract gewaarborgd inkomen wordt u persoonlijk als verzekerde en begunstigde beschouwd.

U zou er ook voor kunnen opteren om uw vennootschap als begunstigde te nemen. Op die manier worden de vaste kosten van uw bedrijf vergoed tijdens uw ongeschiktheid. Bij lange afwezigheid zou de onderneming dan de tijd krijgen om een gepaste oplossing te zoeken.

Zodra een contract is afgesloten, kunnen premie en voorwaarden niet vrij aangepast worden conform bepalingen van de wet Verwilghen.