Ba Jacht

jacht

De verzekering Ba Jacht is één van de verzekeringen die bij wet verplicht is.

Jagers,jachtopzieners en inrichters van jachtpartijen zijn verplicht deze verzekering af te sluiten. De burgerlijke aansprakelijkheid dekt de lichamelijke of stoffelijke schade door het gebruik van wapens en jachthonden.

Extra waarborgen in deze context zijn zeker mogelijk en bij de meeste aanbieders ook standaard verzekerd.