Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een collectieve verzekering afgesloten door de bedrijfsleiding voor de werknemers. Deze verzekering wordt als extra-legaal voordeel beschouwd binnen het loonpakket van de werknemer.

Met behulp van deze verzekering bouwt de werknemer een aanvullend pensioen op naast zijn wettelijk pensioen. Tevens is het  interessanter voor het bedrijf, zowel als de werknemer, om een groepsverzekering te onderschrijven i.p.v extra loon uit te keren.

De groepsverzekering is namelijk volledig aftrekbaar als beroepskost. Bovendien wordt een loonsverhoging zwaarder belast waardoor de werknemer aan het einde van de rit minder overhoudt.