Collectieve Hospitalisatie

Net zoals de groepsverzekering is de collectieve hospitalisatie een opportuniteit om uw werknemers een nuttig surplus op hun loonpakket te geven.

Werknemers stellen dit voordeel vaak meer op prijs aangezien dit een serieuze besparing meebrengt in het gezinsbudget.

In vergelijking met de individuele polissen liggen de premies voor collectieve contracten een stuk lager. Daarnaast is het acceptatiebeleid een pak soepeler en dienen er geen medische vragenlijsten te worden ingevuld.

Je zou dit verder kunnen aanvullen met een wachtpolis zodat je werknemer bij ontslag of pensionering (individuele voortzetting) geen fikse premiestijging te verwerken krijgt.