Alle Bouwplaats Risico’s

De ABR- polis bestaat klassiek uit 2 delen. Enerzijds worden de beschadigingen en verliezen aan het op te richten gebouw verzekerd en anderzijds kan de schade aan derden ook gedekt worden. De dekking start bij aanvang van de bouwwerken. Afhankelijk van het project kan de dekking doorlopen tot na het einde van de werken.

De polis kan afgesloten worden door de bouwheer, de aannemer, de architect, de projectontwikkelaar,..

Iedereen die meewerkt aan het op te zetten gebouw kan opgenomen worden in de polis. Bij een eventueel schadegeval is er bijgevolg geen discussie over de aansprakelijkheid en komt de verstandhouding tussen de bouwpartners niet in het gedrang.

Een ABR-polis wordt normaliter werf per werf afgesloten. De grotere aannemers kunnen in aanmerking komen voor een abonnementspolis indien ze aan enkele criteria voldoen.